Peter Hammer Verlag:
www.peter-hammer-verlag.de


Carlsen Verlag:
www.carlsen.de


Thienemann Verlag:
www.thienemann.de


Cornelsen Verlag:
www.cornelsen.de


Friedrich-Bödecker-Kreis e. V.:
www.boedecker-kreis.de


Lerner Publishing Group:
www.lernerbooks.com


Andersen Press:
www.andersenpress.co.uk


Niklas Schütte – Grafik & Illustration
www.niklasschuette.de


Jens Hennies zur Loye – 7th Gate Agentur & Design
www.7thgate.de

 

www.hannajansen.de